ΜΕΡΟΣ I

    ΜΕΡΟΣ II

    Τετραγωνικά Μέτρα (m²):

    Είδος Κατοικίας:

    ΜΕΡΟΣ III

    Από που μας βρήκατε: